yelpaze

yelpaze

a. (yelpa:ze) 1. Sallandığında küçük bir hava akımı yapan ve özellikle yüzü serinletmeye yarayan, küçük, katlanabilir, taşınabilir araç: “Sarayında olduğu gibi başının üzerinde uzun saplı yelpazelerin serinletici nazik havasını istermiş.” -R. H. Karay. 2. sf. Bu biçimde olan: Yelpaze merdiven. 3. mec. Çeşitlilik.


Yelpaze, Pürçük Osm. Hüzme

yelpaze için benzer kelimeler


yelpaze, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'l', 'p', 'a', 'z', 'e', şeklindedir.
yelpaze kelimesinin tersten yazılışı ezapley diziliminde gösterilir.