duyarlık verileri

duyarlık verileri İng. sensitivity data

(Deneysel tasarım) Çeşitli uyarım düzeylerinde ölçülmüş tepkilere duyarlı ola veriler.


duyarlık verileri için benzer kelimeler


duyarlık verileri, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'y', 'a', 'r', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'v', 'e', 'r', 'i', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
duyarlık verileri kelimesinin tersten yazılışı irelirev kılrayud diziliminde gösterilir.