eğneline dönmek

eğneline dönmek

Birisine, dileğince hizmet etmek: Ben bir köylü kızıyım, onun nasıl eğneline döneyim.


eğneline dönmek için benzer kelimeler


eğneline dönmek, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ğ', 'n', 'e', 'l', 'i', 'n', 'e', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
eğneline dönmek kelimesinin tersten yazılışı kemnöd enilenğe diziliminde gösterilir.