ek dizini

ek dizini İng. joint list

Yapılan başvurma sırasında verilen belgeleri gösteren çizelge.


ek dizini için benzer kelimeler


ek dizini, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'k', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
ek dizini kelimesinin tersten yazılışı inizid ke diziliminde gösterilir.