eksendeş çemberler

eksendeş çemberler İng. coaxial circles

Dilemsel ikisinin köklü ekseni çakışan çemberler.


eksendeş çemberler için benzer kelimeler


eksendeş çemberler, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'k', 's', 'e', 'n', 'd', 'e', 'ş', ' ', 'ç', 'e', 'm', 'b', 'e', 'r', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
eksendeş çemberler kelimesinin tersten yazılışı relrebmeç şedneske diziliminde gösterilir.