elde avuçta (ne varsa)

elde avuçta (ne varsa)

sahip olunan mal, para vb., her şey: “Ailesi de elde avuçta ne var ne yok satarak İstanbul'a göçmek zorunda kalmıştı.” -H. Topuz.


elde avuçta (ne varsa) için benzer kelimeler


elde avuçta (ne varsa), 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'd', 'e', ' ', 'a', 'v', 'u', 'ç', 't', 'a', ' ', '(', 'n', 'e', ' ', 'v', 'a', 'r', 's', 'a', ')', şeklindedir.
elde avuçta (ne varsa) kelimesinin tersten yazılışı )asrav en( atçuva edle diziliminde gösterilir.