elde öğrenmiş

elde öğrenmiş

bk. ele öğrenmiş


elde öğrenmiş için benzer kelimeler


elde öğrenmiş, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'd', 'e', ' ', 'ö', 'ğ', 'r', 'e', 'n', 'm', 'i', 'ş', şeklindedir.
elde öğrenmiş kelimesinin tersten yazılışı şimnerğö edle diziliminde gösterilir.