en küçük ortak kat

en küçük ortak kat İng. least common multiple, Icm

a ve b pozitif tam sayıları verildiğinde, aşağıdaki iki önermeyi doğrulayan, tek olarak belirli m sayısı, ekok. 1. a ve b'nin her ikisi de m 'ye bölünür. 2. c, a ve b'ye bölünen pozitif bir tam sayı ise c, m'ye de bölünür.


en küçük ortak kat Osm. misl-i müterek-i asgar

(matematik)


en küçük ortak kat için benzer kelimeler


en küçük ortak kat, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'n', ' ', 'k', 'ü', 'ç', 'ü', 'k', ' ', 'o', 'r', 't', 'a', 'k', ' ', 'k', 'a', 't', şeklindedir.
en küçük ortak kat kelimesinin tersten yazılışı tak katro küçük ne diziliminde gösterilir.