erkin üreteçli öbek

erkin üreteçli öbek İng. freely generated group

Bir (…) altkümesi için, dilemsel bir H öbeği ve dilemsel bir (…) işlevi verildiğinde f nin bir genişlevi olacak biçimde bir tek (…)benzeryapı dönüşümü varlayan G öbeği.


erkin üreteçli öbek için benzer kelimeler


erkin üreteçli öbek, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', 'k', 'i', 'n', ' ', 'ü', 'r', 'e', 't', 'e', 'ç', 'l', 'i', ' ', 'ö', 'b', 'e', 'k', şeklindedir.
erkin üreteçli öbek kelimesinin tersten yazılışı kebö ilçeterü nikre diziliminde gösterilir.