tıkız üreteçli öbek

tıkız üreteçli öbek İng. compactly generated group

Birim öğenin tıkız bir yöresince üretilen ilingesel öbek.


tıkız üreteçli öbek için benzer kelimeler


tıkız üreteçli öbek, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ı', 'k', 'ı', 'z', ' ', 'ü', 'r', 'e', 't', 'e', 'ç', 'l', 'i', ' ', 'ö', 'b', 'e', 'k', şeklindedir.
tıkız üreteçli öbek kelimesinin tersten yazılışı kebö ilçeterü zıkıt diziliminde gösterilir.