eşit aralık

eşit aralık İng. equidistance

Büyük ölçekli bir haritada birbirini izleyen iki eşyükselti eğrisi arasındaki yükseklik.


eşit aralık İng. equal interval

Bir ölçeğin birbirini izleyen konumları arasında, uzaklığı aynı ya da birbiriyle değiştirilebilir birimlerle gösterilebilen aralık, bk.z aralıklı ölçek, eşit görünen aralık.


eşit aralık için benzer kelimeler


eşit aralık, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'i', 't', ' ', 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
eşit aralık kelimesinin tersten yazılışı kılara tişe diziliminde gösterilir.