eşit görünen aralık

eşit görünen aralık İng. equal-appearing interval

Thurstone ölçeğinde olduğu gibi ölçek oluştururken başvurulan yargıcıların değerlendirmelerine göre hemen birbirini izleyen sınarlar arasında varsayılan eşit uzaklık.


eşit görünen aralık için benzer kelimeler


eşit görünen aralık, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'i', 't', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'e', 'n', ' ', 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
eşit görünen aralık kelimesinin tersten yazılışı kılara nenürög tişe diziliminde gösterilir.