görünen

görünen Osm. zâhirî

(astronomi)


görünen için benzer kelimeler


görünen, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'e', 'n', şeklindedir.
görünen kelimesinin tersten yazılışı nenürög diziliminde gösterilir.