görünen değer

görünen değer İng. objective value

Satağa göre gerçekleşen, görünen, yürütülen değer.


görünen değer için benzer kelimeler


görünen değer, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'e', 'n', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', şeklindedir.
görünen değer kelimesinin tersten yazılışı reğed nenürög diziliminde gösterilir.