eşit görünen aralık ölçeği

eşit görünen aralık ölçeği İng. equal-appearing interval scale

bk. Thurstone eşit görünen aralık ölçeği.


eşit görünen aralık ölçeği için benzer kelimeler


eşit görünen aralık ölçeği, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'i', 't', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'e', 'n', ' ', 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
eşit görünen aralık ölçeği kelimesinin tersten yazılışı iğeçlö kılara nenürög tişe diziliminde gösterilir.