görünen ağırlık

görünen ağırlık Osm. sıklet-i zâhiri

(fizik)


görünen ağırlık için benzer kelimeler


görünen ağırlık, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'e', 'n', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
görünen ağırlık kelimesinin tersten yazılışı kılrığa nenürög diziliminde gösterilir.