görünen hareket

görünen hareket Osm. hareket-i zahire

(astronomi)


görünen hareket için benzer kelimeler


görünen hareket, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'e', 'n', ' ', 'h', 'a', 'r', 'e', 'k', 'e', 't', şeklindedir.
görünen hareket kelimesinin tersten yazılışı tekerah nenürög diziliminde gösterilir.