görünen görüntü

görünen görüntü Osm. hayal-i zâhiri

(fizik)


görünen görüntü İng. virtual image

Sinema/TV. Gözlemciye, belli bir noktada varmış gibi görünen, ama gerçekte herhangi bir ışık ışınının düşmediği ya da bir ışının çıkmadığı noktadaki görüntü. (Bu noktaya bir görüntülük konursa üzerinde görüntü belirmez. Örneğin bir nesneden gelen ışınlar düz bir aynaya düştüğünde, bu nesnenin, aynanın ötesinde görünen görüntüsü böyledir. Gerçek görüntü karşıtı).


görünen görüntü için benzer kelimeler


görünen görüntü, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'e', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 't', 'ü', şeklindedir.
görünen görüntü kelimesinin tersten yazılışı ütnürög nenürög diziliminde gösterilir.