eşit fedakârlık kuramları

eşit fedakârlık kuramları İng. equal sacrifice theories

Mükelleflerin gelirlerinden elde ettiği faydadan eşit fedakarlıkta bulunacak biçimde vergiye tabi olmalarını öngören kuramlar. krş. eşit mutlak fedakarlık, eşit orantılı fedakarlık, eşit marjinal fedakarlık


eşit fedakârlık kuramları için benzer kelimeler


eşit fedakârlık kuramları, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'i', 't', ' ', 'f', 'e', 'd', 'a', 'k', 'â', 'r', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
eşit fedakârlık kuramları kelimesinin tersten yazılışı ıralmaruk kılrâkadef tişe diziliminde gösterilir.