eşit orantılı fedakârlık

eşit orantılı fedakârlık İng. equal proportional sacrifice

Her vergi mükellefinin gelirinden elde ettiği faydadan aynı oranda fedakarlıkta bulunması. krş. eşit fedakarlık kuramları, eşit mutlak fedakarlık, eşit marjinal fedakarlık


eşit orantılı fedakârlık için benzer kelimeler


eşit orantılı fedakârlık, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'i', 't', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 't', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'f', 'e', 'd', 'a', 'k', 'â', 'r', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
eşit orantılı fedakârlık kelimesinin tersten yazılışı kılrâkadef ılıtnaro tişe diziliminde gösterilir.