eşit mutlak fedakârlık

eşit mutlak fedakârlık İng. equal absolute sacrifice

Her vergi mükellefinin gelirinden elde ettiği faydadan aynı mutlak derecede fedakarlıkta bulunması. krş. eşit fedakarlık kuramları, eşit orantılı fedakarlık, eşit marjinal fedakarlık


eşit mutlak fedakârlık için benzer kelimeler


eşit mutlak fedakârlık, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'i', 't', ' ', 'm', 'u', 't', 'l', 'a', 'k', ' ', 'f', 'e', 'd', 'a', 'k', 'â', 'r', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
eşit mutlak fedakârlık kelimesinin tersten yazılışı kılrâkadef kaltum tişe diziliminde gösterilir.