eşit marjinal fedakârlık

eşit marjinal fedakârlık İng. equal marginal sacrifice

Her vergi mükellefinin gelirinin son biriminden elde ettiği faydadan aynı oranda fedakarlıkta bulunması. krş. eşit fedakarlık kuramları, eşit mutlak fedakarlık, eşit orantılı fedakarlık


eşit marjinal fedakârlık için benzer kelimeler


eşit marjinal fedakârlık, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'i', 't', ' ', 'm', 'a', 'r', 'j', 'i', 'n', 'a', 'l', ' ', 'f', 'e', 'd', 'a', 'k', 'â', 'r', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
eşit marjinal fedakârlık kelimesinin tersten yazılışı kılrâkadef lanijram tişe diziliminde gösterilir.