eşit veya değişîksiz ton

eşit veya değişîksiz ton Fr. ton égal ou uniforme

Bütün süresine aynı yükseklikte kalan sesin tonu.


eşit veya değişîksiz ton için benzer kelimeler


eşit veya değişîksiz ton, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'i', 't', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'î', 'k', 's', 'i', 'z', ' ', 't', 'o', 'n', şeklindedir.
eşit veya değişîksiz ton kelimesinin tersten yazılışı not ziskîşiğed ayev tişe diziliminde gösterilir.