fikri sermaye

fikri sermaye İng. intellectual capital

İşletmelerin düşünceleri, yenilikleri, teknolojileri, genel bilgileri, bilgisayar programları, tasarımları, veri kullanma yetenekleri, birbirleriyle ve müşterileriyle ilişkileri, yaratıcılıkları ve yayımlarından oluşan ve kâra dönüştürülebilen bilgi, diğer bir deyişle işletmenin beşeri sermaye, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi toplamından oluşan sermayesi.


fikri sermaye için benzer kelimeler


fikri sermaye, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'k', 'r', 'i', ' ', 's', 'e', 'r', 'm', 'a', 'y', 'e', şeklindedir.
fikri sermaye kelimesinin tersten yazılışı eyamres irkif diziliminde gösterilir.