fiyat dışı destekler

fiyat dışı destekler İng. non-price supports

Devletin; üreticileri veya tüketicileri koruyucu, yönlendirici ve özendirici nitelikte uyguladığı her türlü fiyat dışı destek. krş. destekleme politikaları


fiyat dışı destekler için benzer kelimeler


fiyat dışı destekler, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'y', 'a', 't', ' ', 'd', 'ı', 'ş', 'ı', ' ', 'd', 'e', 's', 't', 'e', 'k', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
fiyat dışı destekler kelimesinin tersten yazılışı relketsed ışıd tayif diziliminde gösterilir.