fiziki

fiziki Fr. physique + Ar. -³

sf. (fizi:ki:) esk. Fiziksel: “İstiyorum ki binlerce yıldızcık parlasın, göz alıcı bir fiziki hadise vuku bulsun!” -R. H. Karay.


fiziki için benzer kelimeler


fiziki, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'z', 'i', 'k', 'i', şeklindedir.
fiziki kelimesinin tersten yazılışı ikizif diziliminde gösterilir.