fiziksel sayım çizelgesi

fiziksel sayım çizelgesi İng. counting

Gereçlerin nicelik ya da değerinin edimli olarak sayılması ve bu düzende sayımı yapılmış olan her gerecin niceliğini ve kimi durumlarda tümdeğer ederini ve öteki ilgili değerleri gösteren çizelge.


fiziksel sayım çizelgesi için benzer kelimeler


fiziksel sayım çizelgesi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'z', 'i', 'k', 's', 'e', 'l', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 'm', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
fiziksel sayım çizelgesi kelimesinin tersten yazılışı isegleziç mıyas leskizif diziliminde gösterilir.