gallen

gallen

Tütün içmeye yarayan uzun çubuk.


gallen, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'l', 'l', 'e', 'n', şeklindedir.
gallen kelimesinin tersten yazılışı nellag diziliminde gösterilir.