galloş

galloş

Ahlaksız.


galloş, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'l', 'l', 'o', 'ş', şeklindedir.
galloş kelimesinin tersten yazılışı şollag diziliminde gösterilir.