galvani-faradi akınlamı

galvani-faradi akınlamı Fr. Galvano-faradisation

galvani-faradi akınlamı için benzer kelimeler


galvani-faradi akınlamı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'l', 'v', 'a', 'n', 'i', '-', 'f', 'a', 'r', 'a', 'd', 'i', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'n', 'l', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
galvani-faradi akınlamı kelimesinin tersten yazılışı ımalnıka idaraf-inavlag diziliminde gösterilir.