galvano bakımcıl

galvano bakımcıl Fr. Galvanoscopique

galvano bakımcıl için benzer kelimeler


galvano bakımcıl, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'l', 'v', 'a', 'n', 'o', ' ', 'b', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'c', 'ı', 'l', şeklindedir.
galvano bakımcıl kelimesinin tersten yazılışı lıcmıkab onavlag diziliminde gösterilir.