gazan

gazan

Büyük tencere, kazan.


gazan

< ET kazgan: kazan; su dibinde girdapların oyduğu çukur yerler; bk. ayrıca tandır || kazan


gazan

Kazan


gazan

Kazan, krş. gazzan


gazan için benzer kelimeler


gazan, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'z', 'a', 'n', şeklindedir.
gazan kelimesinin tersten yazılışı nazag diziliminde gösterilir.