gazzık

gazzık

Kazan.


gazzık

Tokmak süpürgesinin ortasındaki kazık. (Gücünkaya *Aksaray -Niğde)


gazzık, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'z', 'z', 'ı', 'k', şeklindedir.
gazzık kelimesinin tersten yazılışı kızzag diziliminde gösterilir.