gençer

gençer

Toplantı, eğlenti.


Gençer Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Genç-er. 2. Toplantı, eğlenti.


gençer, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'ç', 'e', 'r', şeklindedir.
gençer kelimesinin tersten yazılışı reçneg diziliminde gösterilir.