gendizisi

gendizisi Fr. gène string

gendizisi, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'd', 'i', 'z', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
gendizisi kelimesinin tersten yazılışı isizidneg diziliminde gösterilir.