geniş alan bilgi sunucusu

geniş alan bilgi sunucusu İng. wide area information server (WAIS)

(GABS)


geniş alan bilgi sunucusu için benzer kelimeler


geniş alan bilgi sunucusu, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'i', 'ş', ' ', 'a', 'l', 'a', 'n', ' ', 'b', 'i', 'l', 'g', 'i', ' ', 's', 'u', 'n', 'u', 'c', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
geniş alan bilgi sunucusu kelimesinin tersten yazılışı usucunus iglib nala şineg diziliminde gösterilir.