gerçek sıkıştırma oranı

gerçek sıkıştırma oranı İng. actual compression ratio

gerçek sıkıştırma oranı için benzer kelimeler


gerçek sıkıştırma oranı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'k', ' ', 's', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
gerçek sıkıştırma oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro amrıtşıkıs keçreg diziliminde gösterilir.