gerü dutmak, (gerü tutmak)

gerü dutmak, (gerü tutmak)

Uzak bulundurmak, geri bırakmak, bertaraf etmek.


gerü dutmak, (gerü tutmak) için benzer kelimeler


gerü dutmak, (gerü tutmak), 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'ü', ' ', 'd', 'u', 't', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 'g', 'e', 'r', 'ü', ' ', 't', 'u', 't', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
gerü dutmak, (gerü tutmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamtut üreg( ,kamtud üreg diziliminde gösterilir.