girdek kaçımı

girdek kaçımı Fr. Misogynie

girdek kaçımı için benzer kelimeler


girdek kaçımı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'd', 'e', 'k', ' ', 'k', 'a', 'ç', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
girdek kaçımı kelimesinin tersten yazılışı ımıçak kedrig diziliminde gösterilir.