girê

girê

Pazar günü: Yarın gire.


gire

Pazar günü


girê için benzer kelimeler


girê, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ê harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'ê', şeklindedir.
girê kelimesinin tersten yazılışı êrig diziliminde gösterilir.