girebi

girebi

1. Küçük otsu bitkileri kesmeye yarayan ucu kanca gibi bir çeşit küçük balta. 2. Meyve çekmeye yarayan ucu çengelli sopa.


girebi

< Rum.: Diken ve çalı kesmeğe yarayan yarım ay biçiminde küçük balta


girebi

Burnu da olan küçük balta


girebi, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'e', 'b', 'i', şeklindedir.
girebi kelimesinin tersten yazılışı iberig diziliminde gösterilir.