girek

girek

Havanın bulutlu olması hali


girek

1. Kapı. 2. Avlu.


girek

Seyrek salkımlı, ufak taneli siyah bir çeşit üzüm.


girek

Tilkinin korunduğu taş kovuk.


girek

Hayvan tımarında kullanılan bir araç, kaşağı.


girek, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'e', 'k', şeklindedir.
girek kelimesinin tersten yazılışı kerig diziliminde gösterilir.