girt

girt

Kalınlık.


girt için benzer kelimeler


girt, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 't', şeklindedir.
girt kelimesinin tersten yazılışı trig diziliminde gösterilir.