görünmez kaza

görünmez kaza

a. Umulmadık zamanda, umulmadık biçimde olan kaza.


görünmez kaza için benzer kelimeler


görünmez kaza, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'm', 'e', 'z', ' ', 'k', 'a', 'z', 'a', şeklindedir.
görünmez kaza kelimesinin tersten yazılışı azak zemnürög diziliminde gösterilir.