görüş

görüş

a. 1. Görme işi. 2. Gözle bir şeyi algılama yetisi. 3. Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret. 4. mec. Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir: “Kolektif bir görüş rahatlığı insanı düşündürmekten kurtarır.” -A. H. Çelebi. 5. mec. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.


görüş Fr. Vision
görüş

Fikir, görüş


görüş İng. sight
görüş İng. vision
görüş İng. conception

Olaylar, düşünceler ya da nesneler üzerinde geliştirilen anlayış, değer ve yargı.


görüş İng. opinion

Herhangi bir konu üzerinde kişinin inancı.


görüş İng. view

Bireyin belli bir konudaki bakış açısı ve anlayış biçimi.


görüş için benzer kelimeler


görüş, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'ş', şeklindedir.
görüş kelimesinin tersten yazılışı şürög diziliminde gösterilir.