gözerimi konsayılan

gözerimi konsayılan İng. horizontal coordinates

Gözerimini temel düzlem alarak gökküresi üzerinde kurulan iki boyutlu (güney açısı, yükseklik) konsayı dizgesi.


gözerimi konsayılan için benzer kelimeler


gözerimi konsayılan, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', 'e', 'r', 'i', 'm', 'i', ' ', 'k', 'o', 'n', 's', 'a', 'y', 'ı', 'l', 'a', 'n', şeklindedir.
gözerimi konsayılan kelimesinin tersten yazılışı nalıyasnok imirezög diziliminde gösterilir.