evren gözerimi

evren gözerimi İng. horizon of the univers

Evrende gözleyebildiğimiz ya da gözleyebileceğimiz en uzak noktaların oluşturduğu küre yüzeyi.


evren gözerimi için benzer kelimeler


evren gözerimi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'v', 'r', 'e', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'e', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
evren gözerimi kelimesinin tersten yazılışı imirezög nerve diziliminde gösterilir.