gözerimi düzlemi

gözerimi düzlemi İng. horizontal plane

Gözerimi tanımında sözü geçen teğet düzlem.


gözerimi düzlemi için benzer kelimeler


gözerimi düzlemi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', 'e', 'r', 'i', 'm', 'i', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
gözerimi düzlemi kelimesinin tersten yazılışı imelzüd imirezög diziliminde gösterilir.