gözerimi

gözerimi İng. horizon

Gözlemcinin bulunduğu noktadan yeryuvarlağına çizilen teğet düzlemin gökküresi ile ara kesit dairesi.


gözerimi için benzer kelimeler


gözerimi, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', 'e', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
gözerimi kelimesinin tersten yazılışı imirezög diziliminde gösterilir.