gözlek adam

gözlek adam

İyi nişan alan (kimse).


gözlek adam için benzer kelimeler


gözlek adam, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', 'l', 'e', 'k', ' ', 'a', 'd', 'a', 'm', şeklindedir.
gözlek adam kelimesinin tersten yazılışı mada kelzög diziliminde gösterilir.